Bởi {0}
logo
Shanghai Unisign Industrial Material Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Biểu ngữ PVC; vinyl dính; bạt PVC; vải nhuộm thăng hoa; màn hình đứng, biểu ngữ PVC; vinyl dính; Vải nhuộm thăng hoa; màn hình đứng
Years in industry(18)Annual export US $40,326,317Environmentally compliantGlobal export expertise